آمار بازدید


کل بازديد ها   26316
بازديدهاي امروز   11
کاربران جاري   1

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 206
تعداد كل پيشنهادها: 56
تعداد پيشنهاددهندگان: 15
درصد مشاركت كاركنان: 4.62
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 0
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 0
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد